Miếu thờ

Miếu là một dạng di tích văn hóa trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, có quy mô nhỏ hơn đền. Miếu thường ở xa làng, yên tĩnh, thiêng liêng và là nơi thờ các thánh thần. Khi miếu có thờ Phật thì được gọi là Am, ở Nam bộ gọi là Miễu.

Không có bài viết để hiển thị

Loading...
Loading...
Loading...