Lăng tẩm

Lăng tẩm được coi là hoàng cung vĩnh hằng của các vị vua. Lăng là nơi an táng thi hài vua, tẩm là hành cung nơi vua làm việc, sinh hoạt và giải trí có kiến trúc mô phỏng giống như hoàng cung. Đây là nơi tổng hợp và giới thiệu những lăng tẩm nổi tiếng nhất ở Việt Nam.

Loading...
Loading...
Loading...