Đền thờ

Đền là nơi thờ Thánh hoặc nhân vật đã được thần thánh hóa. Người dân thường lập đền thờ để ghi nhớ công ơn của một vị anh hùng dân tộc có công với đất nước hoặc ân đức của một người đã khuất với nhân dân trong vùng. Đây là nơi tổng hợp những ngôi đền thờ nổi tiếng linh thiêng nhất Việt Nam.

Loading...
Loading...
Loading...