Ở chùa Cần Linh, ngoài pho tượng phật bà quan âm thiên thủ thiên nhãn thì hiện nay chùa còn lưu giữ nhiều bộ Kinh bản gốc quý hiếm và giá trị lớn đối với Phật giáo.

 

Theo Ni sư Thích Nữ Diệu Nhẫn (trụ trì chùa), đây là những bộ Kinh Phật được viết bằng chữ Hán từ thời nhà Đường như Bộ Kinh Phạm Võng, Kinh Pháp Khoa, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Dược sư…Tất cả những bộ Kinh này đều có từ nhà Đường và  thời vua Bảo Đại.

Cũng theo Ni sư, các bộ Kinh Phật đang được lưu giữ trong chùa Cần Linh là những di sản tư liệu quý hiếm, hết sức có giá trị đối với hoạt động nghiên cứu Phật giáo ở nước ta.

Sở dĩ chùa có những bộ Kinh quý hiếm này là do “trước đây chùa Cần Linh có Sư Bà Diệu Không (Quận chúa ở triều Nguyễn) làm trụ trì, đã được các vua Khải Định, Bảo Đại thường xuyên qua lại và cúng dường Kinh sách, thiết lễ cầu an ở đây”, Ni sư Diệu Nhẫn chia sẻ.

Loading...

Tuy nhiên, đáng lo hiện nay là các bộ Kinh hư hỏng ngày càng nhiều do bị mục nát do không được bảo quản trong điều kiện tối ưu.

Phần lớn những bộ Kinh Phật quý hiếm này đang được bảo quản tạm thời bẳng cách… chất vào nhà kho của chùa. Trong khi đó, nhà kho thường ẩm ướt khiến những bộ Kinh này càng bị hư hỏng nhanh. Nhưng theo Ni sư Diệu Nhẫn thì “lực bất tòng tâm”, khả năng nhà chùa có hạn. Ước nguyện của Ni sư là được bảo quản và phiên dịch những bộ Kinh này.

Loading...