5 điều sẽ theo bạn suốt cuộc đời là gì? hãy luôn tuân theo nó để có cuộc sống tốt đẹp

1 Cố gắng:  Thế gian này thật sự có thượng đế. Cứ cố gắng, trời sẽ không phụ. Đi đường thẳng không được thì vòng qua đá tảng và đừng dẫm lên bất kì ai.

Cố Gắng
Cố Gắng

2 Hợp tình hợp lý: Xử trí công việc phải toàn vẹn trên 2 mặt tình và lý. 2 điều cần phải được đặt ngang nhau. Như thế sẽ không ai trách mình được. Mình sau này cũng không quay lại trách mình được.

Hợp cả tình và lý
Hợp cả tình và lý

3 Phải giữ chữ tín: nói được làm được, không làm được thì có chết cũng không hứa. Mất chữ tín là mất hết

Giữ chứ tín
Giữ chứ tín

4 Khiêm tốn: “Vắng mợ chợ vẫn đông”, dù tài giỏi xinh đẹp thế nào cũng đừng tự cho là mình hay. Luôn có người xuất sắc hơn mình về mọi mặt, nên biết khiêm tốn.

Loading...
Khiêm tốn
Khiêm tốn

5 Giải quyết triệt để vấn đề: Có vấn đề, là có cách giải quyết. Không có bất cứ vấn đề nào được cho là không giải quyết được cả. Một là sửa nó, hai là đập bỏ. Cách 1 lúc nào cũng cần nhiều trí thông minh hơn.

Giải quyết các vấn đề
Giải quyết các vấn đề
Loading...